Saturday, November 2, 2013

दीपावली

आकांक्षा ही मनी आपुला देश थोर व्हावा ।
आप्तजनांना सतत सुखाचा प्रकाश हा द्यावा ॥
सहजपणाने शिवभावाने जीव हा पुजावा ।
पुसता अश्रू दीनजनांचे आनंद लाभावा ॥
अधर्म, अनीती अज्ञानाचा तिमिर दूर व्हावा ।
संस्काराचा दीप मानसी अखंड तेवावा ॥
देशासाठी देह आमुचा चंदन हा व्हावा ।
सत्कार्यातुनी ईशभक्तीचा सुगंध पसरावा ॥
मनामनामधी राष्ट्रभक्तीचा दीप पेटवुया ।
हृदयांतरी हा ध्यास घेऊनी दीपोत्सव करूया ॥

दीपावलीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

No comments:

Post a Comment